Slyngning ved partner

Beskæftigelse i BISTAD:

BISTAD tilbyder skånejob, fleksjob og virksomhedspraktik.

For nærmere info om ledige job/pladser, kontakt:

Lene Kiel Jensen
Daglig leder, biavler og socialrådgiver
Tlf.: 41 17 72 32
Mail: Bistad@bistad.dk

Arbejdsopgaver i BISTAD

I højsæsonen April – Oktober:

Pasning af bier
Slyngehonning
Tappe honning på glas
Levering af varer
Produktion af bivokslys, læderpleje mm

I vintersæsonen Oktober – Marts

Tappe honning på glas
Klargøring af materialer til næste år
Produktion af bivokslys, læderpleje mm
Levering af varer
Undervisning i biavl (en gang om ugen)

Ud over det daglige arbejde deltager vi hen over året i div. events, fx fødevaremesser og -festivaler.

Det er rigtig dejligt at have nogen man kan snakke med og så har jeg noget at stå op til.
De dage hvor jeg ikke er i BISTAD sover jeg tit indtil middag.
Så er det også nogle super rare mennesker, der er hernede, det betyder også rigtig meget.”

Hvad er BISTAD?

Bistad er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse til mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Virksomheden slog dørene op i begyndelsen af 2012 og har siden da haft en række borgere i forskellige forløb. Vi tilbyder forløb og ansættelser i forskellige tempi, da mange af dem, der kommer her, enten aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller er blevet skubbet ud pga. sygdom eller anden sårbarhed.

I Bistad kan folk være en del af et arbejdende fællesskab, der viser stor forståelse og rummelighed over for de forskellige udfordringer, der måtte være. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

Hvorfor biavl?

Fordi biavl først og fremmest kræver tilstedeværelse og ansvar. Dette ansvar er vi alle fælles om, og alle bliver gradvist indført i pasning og plejen af bierne, samt produktionen af honning, lys, bolsjer og læderpleje.

Bistad er ikke en parkeringsplads for mennesker uden håb om forandringer eller forbedringer. Det er et sted for vækst, først og fremmest personlig, men også fagligt og kapacitetsmæssigt.

Slyngning ved partner

Beskæftigelse i BISTAD:

BISTAD tilbyder skånejob, virksomhedspraktik og frivillig deltagelse.

For nærmere info om ledige pladser, kontakt:

Lene Kiel Jensen
Daglig leder, biavler og socialrådgiver
Tlf.: 41 17 72 32
Mail: Bistad@bistad.dk

Arbejdsopgaver i BISTAD

I højsæsonen April – Oktober:

Pasning af bier
Slyngehonning
Tappe honning på glas
Levering af varer
Produktion af bivokslys

I vintersæsonen Oktober – Marts

Tappe honning på glas
Klargøring af materialer til næste år
Produktion af bivokslys
Levering af varer
Undervisning i biavl (en gang om ugen)

Ud over det daglige arbejde deltager vi hen over året i div. events, fx fødevaremesser og -festivaler.

Det er rigtig dejligt at have nogen man kan snakke med og så har jeg noget at stå op til.
De dage hvor jeg ikke er i BISTAD sover jeg tit indtil middag.
Så er det også nogle super rare mennesker, der er hernede, det betyder også rigtig meget.”

Hvad er BISTAD?

Bistad er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse til mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Virksomheden slog dørene op i begyndelsen af 2012 og har siden da haft en række borgere i forskellige forløb. Vi tilbyder forløb og ansættelser i forskellige tempi, da mange af dem, der kommer her, enten aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller er blevet skubbet ud pga. sygdom eller anden sårbarhed.

I Bistad kan folk være en del af et arbejdende fællesskab, der viser stor forståelse og rummelighed over for de forskellig udfordringer, der måtte være. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

Hvorfor biavl?

Fordi biavl først og fremmest kræver tilstedeværelse og ansvar. Dette ansvar er vi alle fælles om, og alle bliver gradvist indført i pasning og plejen af bierne, samt produktionen af honning, lys, bolsjer og læderpleje.

Bistad er ikke en parkeringsplads for mennesker uden håb om forandringer eller forbedringer. Det er et sted for vækst, først og fremmest personlig, men også fagligt og kapacitetsmæssigt.

Slyngning ved partner

Det er rigtig dejligt at have nogen man kan snakke med og så har jeg noget at stå op til.
De dage hvor jeg ikke er i BISTAD sover jeg tit indtil middag.
Så er det også nogle super rare mennesker, der er hernede, det betyder også rigtig meget.”

Beskæftigelse i BISTAD:

BISTAD tilbyder skånejob, fleksjob og virksomhedspraktik.

For nærmere info om ledige pladser, kontakt:

Lene Kiel Jensen
Daglig leder, biavler og socialrådgiver
Tlf.: 41 17 72 32
Mail: Bistad@bistad.dk

Arbejdsopgaver i BISTAD

I højsæsonen April – Oktober:

Pasning af bier
Slyngehonning
Tappe honning på glas
Levering af varer
Produktion af bivokslys

I vintersæsonen Oktober – Marts

Tappe honning på glas
Klargøring af materialer til næste år
Produktion af bivokslys
Levering af varer
Undervisning i biavl (en gang om ugen)

Ud over det daglige arbejde deltager vi hen over året i div. events, fx fødevaremesser og -festivaler.

Hvad er BISTAD?

Bistad er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse til mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Virksomheden slog dørene op i begyndelsen af 2012 og har siden da haft en række borgere i forskellige forløb. Vi tilbyder forløb og ansættelser i forskellige tempi, da mange af dem, der kommer her, enten aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller er blevet skubbet ud pga. sygdom eller anden sårbarhed.

I Bistad kan folk være en del af et arbejdende fællesskab, der viser stor forståelse og rummelighed over for de forskellig udfordringer, der måtte være. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

Hvorfor biavl?

Fordi biavl først og fremmest kræver tilstedeværelse og ansvar. Dette ansvar er vi alle fælles om, og alle bliver gradvist indført i pasning og plejen af bierne, samt produktionen af honning, lys, bolsjer og læderpleje.

Bistad er ikke en parkeringsplads for mennesker uden håb om forandringer eller forbedringer. Det er et sted for vækst, først og fremmest personlig, men også fagligt og kapacitetsmæssigt.