Hvem er BISTAD?

Afspilningstid: 4:12.

BISTAD drejer sig om to ting: At lave lækker, lokal honning og at drive en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte borgere. Kort og godt.
Det daglige liv i BISTAD handler også om fællesskab. Om alt det, som kun blomstrer, når man arbejder sammen på tværs af forskelle og forudsætninger.

Vi er en lille virksomhed med en blanding af ansatte nøglepersoner,  udsatte borgere, der har brug for et løft, samt frivillige, i spændet fra studerende til pensionister. Alle er med i det daglige arbejde, lige fra pasning af bierne til fremstillingen af vores produkter. Vi arbejder ud fra ideen om, at det ikke er vigtigt, hvem vi er i systemet, men hvad vi kan sammen! Derfor fylder det sociale omkring vores arbejdsfællesskab også meget i vores hverdag, og vi tager os tid til hinanden.

bistad arbejdsfællesskab hygge

Hvad vi laver:

biavler bier bistad

Udgangspunktet for vores arbejde er selvfølgelig vores bier: Det er dem, der laver al vores honning og er derfor hele grundlaget for vores eksistens. Ud over honningen er det også fra bierne vi får den voks, der bliver til vores andre produkter, som fx lys, wrap og læderpleje.

Vi har stader stående rundt omkring i hele Østjylland. Fordi staderne står forskellige steder, varierer smagens intensitet og sammensætning efter blomster og planter i området, og hvornår på sæsonen det er høstet.

Honningen bliver koldrørt, så den bevarer alle sine gode egenskaber, og vi holder honningen fra hvert bigård adskilt, så de unikke smagssammensætninger bevares. Det synes vi giver bedst mening, og giver det mest spændende produkt. Det er 100% naturligt, og 100% lokalt. Noget af vores honning går også til andre produkter, fx bolcher, og en gang imellem øl eller mjød.

Voksen til vores lys, wrap og læderpleje-produkter er en del af den såkaldte ‘Grønne Pulje’, dvs. bigårde, der ikke anvender pesticider.

Her bor vores bier:

Kort over hvor vores bigårde er placeret.

Hvis du klikker på de enkelte markeringer på kortet, kan du se hvad vi kalder netop den bigård og om det er en sponsorbigård, eller en af vores helt egne.

Hvis du klikker på det lille “vindue” i øverste højre hjørne, forstørrer du kortet, og der fremkommer en liste med navne på alle bigårdene.

Her bor vi:

Vores bier er spredt ud over Østjylland. Vores lokaler ligger nær ved motorvejstilkørslen på Marselis Boulevard 180, i Aarhus C. Her bor vi i halvdelen af et tidligere fritidshjem, der danner rammen om vores arbejdsfællesskab. Her har vi vores daglige gang med at planlægge arbejdet med bierne og fremstille vores produkter.

Baggrund

BISTAD blev startet ud fra ideen om at kombinere socialt arbejde med biavl, og dermed slå to fluer med ét smæk: At gøre noget godt, for mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet, og gøre noget godt for honningbien, som verden over har været i hæftig tilbagegang pga. pesticider og sygdomme. Inspireret af lignende projekter fra andre byer etablerede Lene Kiel Jensen, der er socialrådgiver, sammen med filosofferne Steen Thykjaer og Brian Benjamin Hansen foreningen BISTAD, der senere blev til det, den er i dag: en socialøkonomisk virksomhed.

Selvom dagligdagen handler om fællesskabet omkring vores arbejde med bierne og fremstilling af vores dejlige produkter, er interessen for bierne det, der sætter rammen. Uanset hvilken baggrund vi har, deler vi den mission, at være med til at skabe bedre vilkår for bierne, at være med til at udbrede dem i Østjylland og sætte fokus på hvor vigtigt det er, at der er et rigt planteliv der kan give dem et godt grundlag for at trives, og ikke mindst lave noget spændende og velsmagende honning!

Lene Kiel Jensen er daglig leder i BISTAD. Hun havde været socialrådgiver og hobbybiavler i en årrække, da hun hørte om, at man i andre byer og lande arbejdede med biavl i byen, også som åbent værksted for socialt udsatte. I det tidlige forår 2011 satte hun sig sammen med to filosoffer fra Aarhus Universitet, Steen Thykjær og Brian Benjamin Hansen, og skitserede
ideen til BISTAD.

Vi var blevet bevidste om, at der var behov for meningsfuld beskæftigelse for nogle af byens socialt udsatte borgere. Samtidig var vi klar over, at mange af disse socialt udsatte borgere har interesse i natur- og miljørelateret beskæftigelse. Altså var biavl helt oplagt. – Lene Kiel Jensen, daglig leder

I dag er BISTAD et levende centrum for biavl og alle de aktiviteter, der knytter sig hertil, samt et åndehul for sårbare og socialt udsatte. Det kan være brugere af værestederne rundt om i Aarhus eller andre med svag eller ingen kontakt ti l arbejdsmarkedet, eksempelvis mennesker med psykiske problemer.

I BISTAD eksperimenterer man med at finde nye måder at omgås hinanden på. Betegnelsen ”bruger” findes ikke. Det er nemlig et mærkat, socialt udsatte ofte må trækkes med. I BISTAD findes der enten biavlspraktikanter eller biavlsassistenter, og det gælder, uanset om man er socialt udsat, frivillig eller ansat. Ideen er ikke at fornægte virkeligheden, men tværtimod at skabe et fælles rum for mennesker, der har forskellige balancer af underskud og overskud.

Det vigtige er ikke, hvem vi er i “systemet”, men hvad vi kan sammen. Vi ønsker at skabe et arbejdsfællesskab og en hverdag fyldt med meningsfuldt og givende arbejde. – Brian Benjamin Hansen, Bestyrelsesformand.