Naturlig balance

1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning. Bestanden af bier er dog i voldsom nedgang. På grund af effektiviseringen i landbruget og den intensive beskæring af hegn og grøftekanter er der i dag fødemangel for bierne på landet i Danmark. I byerne er der dog stadig masser af træer, buske og blomster, og det er derfor en oplagt ide at importere flere bier til byen, i dette tilfælde Aarhus, hvor de kan bestøve blomster og planter, og på denne måde skabe liv. I BISTAD genindfører vi bien i byen, så biodiversiteten kan opretholdes.

Socialt ansvar

Når vi udbygger og udvikler vores samfund, er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan undgå, at nogen lades tilbage i denne proces. Mange steder, også i Aarhus, er der således brug for meningsfuld beskæftigelse til særligt udsatte borgere. I BISTAD giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i fællesskabet om produktionen af honning. Biavl er ikke svært at lære, og det kan være med til at give den udsatte borger en oplevelse af succes.

Lokal forankring

Transport af fødevarer udgør i dag en stor post i verdens CO2-regnskab. Blandt andet derfor er der i dag en stigende interesse for at købe lokale fødevarer. Denne interesse gælder også fødevarer, som er produceret direkte i hjertet af den moderne storby, som man kan se det i visse europæiske og amerikanske metropoler. I BISTAD gør vi det muligt for borgerne i Aarhus at købe honning fra aarhusianske bier. Samtidig med at borgerne sparer CO2,får de således også glæden ved frisk honning, som smager af den bydel, hvor den er indsamlet.

bistad logo bier