Naturlig balance

1/3 af vores fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning. Bestanden af bier har i mange år været stærkt belastet. Det gælder vilde bier såvel som honningbier.  På grund af bl.a effektiviseringen i landbruget og den intensive beskæring af hegn og grøftekanter, er der i dag fødemangel for bierne i Danmark. Samtidig har brugen af pesticider til bekæmpelse af skadedyr i fødevareproduktionen haft stor skadelig virkning på bibestanden.

I BISTAD arbejder vi for bedre forhold for bierne. I byen såvel som på landet.

Socialt ansvar

Når vi udbygger og udvikler vores samfund, er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan undgå, at nogen lades tilbage i denne proces. Mange steder, også i Aarhus, er der således brug for meningsfuld beskæftigelse til særligt udsatte borgere. I BISTAD giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i fællesskabet om produktionen af honning. Biavl er ikke svært at lære, og det kan være med til at give den udsatte borger en oplevelse af succes.

Lokal forankring

Transport af fødevarer udgør i dag en stor post i verdens CO2-regnskab. Blandt andet derfor er der i dag en stigende interesse for at købe lokale fødevarer.  I BISTAD gør vi det muligt for borgerne i østjylland at købe honning fra østjyske bier. Samtidig med at borgerne sparer CO2,får de således også glæden ved frisk honning, som smager af det lokale område hvor den er indsamlet.

bistad logo bier