BISTAD som CSR-partner

– sammen hjælper vi udsatte i Østjylland

Som partner med BISTAD kan jeres virksomhed hjælpe os til at tage hånd om nogle af samfundets udsatte borgere, og sammen løfter vi et socialt ansvar og  behov for at tilbyde beskæftigelse til folk på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Se vores nuværende partnere, og deres udtalelser om hvorfor de samarbejder med os her.

Hos BISTAD skaber vi beskæftigelse til udsatte borgere i Østjylland i et rummeligt arbejdsmiljø. Vi tilbyder et fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i et trygt og inkluderende fællesskab om produktionen af honning.

Vi har et arbejdsmiljø, hvor man har lov at være udsat – samtidig med der er plads til at udvikle sig, lære og skabe netværk. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

BISTAD er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige vi lever op til de krav, der stilles i Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder, herunder kravet om social håndtering af overskud (§5, punkt 5).

RSV godkendt

Tre måder at være partner på:

GULDPAKKEN

Pris: 20.000 kr. årligt.

Du får: 

 • 1 gammeldags trugstade ved virksomheden
 • 15 kg. honning i små glas med virksomhedens logo på låget.
 • Logo ved bigården
 • Logo på BISTAD’s hjemmeside og foldere
 • 2 event

Det er du med til:

 • Du muliggør det for BISTAD at tilbyde beskæftigelse til borgere der er faldet uden for arbejdsmarkedet, og dermed spare samfundet for tusindvis af kroner.
 • Du er med til at skabe opmærksomhed om problematikken med bierne og den faldende bestøvning af vores fødevarer.

SØLVPAKKEN

Pris: 15.000 kr. årligt.

Du får: 

 • 1 opstablingsstader ved virksomheden
 • 15 kg. honning i små glas med virksomhedens logo på låget.
 • Logo ved bigården
 • Logo på BISTAD’s hjemmeside og foldere
 • 2 event

Det er du med til:

 • Du muliggør det for BISTAD at tilbyde beskæftigelse til borgere der er faldet uden for arbejdsmarkedet, og dermed spare samfundet for tusindvis af kroner.
 • Du er med til at skabe opmærksomhed om problematikken med bierne og den faldende bestøvning af vores fødevarer.

BRONZEPAKKEN

Pris: 5.000 kr. årligt.

 • Andel i en af vores lokale bigårde
 • 5 kg. honning i små glas med virksomhedens logo på låget.
 • Logo på BISTAD’s hjemmeside og foldere

Det er du med til:

 • Du muliggør det for BISTAD at tilbyde beskæftigelse til borgere der er faldet uden for arbejdsmarkedet, og dermed spare samfundet for tusindvis af kroner.
 • Du er med til at skabe opmærksomhed om problematikken med bierne og den faldende bestøvning af vores fødevarer.

Hvordan foregår samarbejdet med BISTAD?

Det er forskelligt hvor meget vores samarbejdspartnere engagerer sig i partnerskab med BISTAD. For nogle er det vigtigste at vise deres sociale engagement nærområdet ved at stå som partner med BISTAD, for andre ser de muligheder i et nært samarbejde.

Uanset hvor meget I ønsker at deltage er partnerskabet utroligt værdifuldt – ikke mindst for de borgere, der derigennem hjælpes tættere på aktiv deltagelse i samfundet.

Case: BISTAD og OK

Herunder kan du se en video og illustration af hvordan samarbejdet mellem BISTAD og OK kommer begge partnere til gode.

Bistad OK samarbejde

Klik på billedet for at se begge sider af CABIs case-beskrivelse.

BISTADs partnere

Med egen bigård:

OK logo

“I OK vil vi gerne samarbejde med BISTAD, fordi det er en enestående mulighed for at give udsatte borgere en hjælpende hånd, samtidig med at vi gør noget godt for miljøet. BISTAD falder perfekt i tråd med OK’s ønske om at støtte lokale initiativer og foreninger, som gør en forskel i deres nærmiljø. Især gør det indtryk, at vi er med til at hjælpe mennesker, som har det svært og igennem BISTAD bliver en del af et aktivt fællesskab og får bedre livskvalitet.”

– Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig hos OK

“Ø-Linjen har samarbejdet med BISTAD gennem en årrække via vores søsterprojekt, Ø-Haven. Nu den grønne have gøres permanent på Aarhus Ø, var det en naturlighed at fortsætte det gode arbejde med BISTAD til glæde for os, bierne, planterne og BISTADs sociale arbejde. Vi er glade for det gensidige samarbejde og ikke mindst at have muligheden for at bidrage til BISTADs arbejde med særligt udsatte borgere.”

Anders Laursen, Projektleder Ø-Linjen.

“Ergoterapi har fokus på menneskers ret til meningsfuldt indhold i hverdagen. Ved at være andelshavere, og deltage i aktiviteter sammen med folkene i BISTAD, får vores studerende indblik i både livet på kanten af samfundet, frivilligt arbejde og den forskel som en socialøkonomisk virksomhed kan gøre.”

– Line Folsgaard Petersen, uddannelsesleder for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College

“I Formuepleje støtter vi BISTAD, da vi finder at kombinationen af socialt arbejde og omsorg for vores natur meget vigtig. Som Aarhusiansk virksomhed vil vi gerne være med til, at støtte udsatte borgere til en plads på arbejdsmarkedet. Her er BISTAD en rigtig god indgang for mange borgere. Samtidig vil vi gerne være med til, at give århusianerne en god naturoplevelse inde i byen. Det kan vi, når vi får opstillet bistader på nogle af de steder hvor der kommer mange mennesker forbi”

Claus Hommelhoff, Stifter og senior formuerådgiver

“Ved Natur-Drogeriet forsøger vi at være hjælp til selvhjælp, så vores forbrugere kan opnå naturlig Balance i deres liv – hele livet. Vi er Lokal forankret via vores medarbejdere, der alle er bosiddende i lokalområdet og vi løfter vores sociale ansvar via råvarer med omsorg, mennesker i jobprøvning, plads til bierne m.m.m. BISTAD er derfor et naturligt valg for os at støtte!”

JORTON logo BISTAD sponsorat

”Pressalits partnerskab med BISTAD tjener primært to hovedformål. Først og fremmest bidrager vi til at øge bibestanden og er med til at sikre den, for os mennesker, altafgørende bestøvning af blomster og planter i naturen, som er det vigtige udgangspunkt for en stor del af vores fødevarekæde. Dernæst bidrager vi til at skabe beskæftigelse for socialt udsatte borgere, som gennem BISTAD finder en plads på arbejdsmarkedet og udfører et meningsfuldt stykke arbejde. Dét skaber værdi for både dem, os og samfundet.”

Dan Boyter, Direktør i Pressalit.

Med andel i bigård:

“[DYRK! dit bibliotek] er både Risskov Biblioteks overskrift på en række aktiviteter med bæredygtighed i fokus. Og på bibliotekets transformation fra bibliotek til medborgercenter.”

– Annette Harlis Thorgård , Børn og Ungekonsulent, Kontaktperson for [DYRK! dit bibliotek]

ex-trade bistad andel
International Timber Trading logo BISTAD sponsorat
eb13 erhvervshus Odder logo BISTAD sponsorat

“Odoo House vil gerne være med til at gøre en forskel for udsatte borgere, samt at sætte
fokus på vores miljø. Vi har allerede ansat borgere, der har brug for en ekstra hånd, og i
vores hosting lægger vi vægt på bæredygtighed – så selvfølgelig støtter vi BISTAD.”

Annette Sibbesen, CEO & partner