tag del i et meningsfuldt projekt

Bliv frivillig

Som frivillig i BISTAD bliver du en del af et tværfagligt team, der vægter fællesskab og meningsfuldt arbejde på tværs af forskelle og forudsætninger.

I BISTAD vægtes en høj grad af borgerinvolvering og medbestemmelse, dvs. at du som frivillig kan gøre brug af personlige eller faglige evner inden for en bred vifte af arbejdsopgaver. Vi har nemlig brug for frivillige kræfter i alle aspekter af BISTADs aktiviteter, lige fra at tilse bierne til rengøring af staderne, fra slyngning af den indsamlede nektar til at honningen til sidst kommer på glas mm. Udover at du får kendskab til biavl i hyggeligt samvær med vores udsatte borgere, kan du også være med til at udbrede kendskabet om BISTAD, dvs. har du lyst til at sidde med deciderede markedsføringsopgaver, så er det også en mulighed. Derudover sælger vi honning, læderpleje, bolcher og hjemmelavede bivokslys på festivaler og markeder. Der er med andre ord et væld af forskellige muligheder for frivilligt arbejde i BISTAD, og vi kan garantere for at du får ligeså meget tilbage som du giver – nye sociale bekendtskaber eller nye kompetencer til CV’et

I BISTAD får du med andre ord muligheden for aktivt at engagere dig i nogle af samtidens helt store problematikker og er med til at sætte fokus på miljømæssig omsorg, lokal bæredygtighed og socialt ansvar for nogen af byens udsatte borgere.

Citat vedr. relationen frivillig/udsat borger

”Dette skel, det ser jeg ikke når vi arbejder, fordi der i arbejdet med bierne opstår et felt af ligeværdighed. Altså jeg ved godt, at jeg som frivillig har et pædagogisk ansvar for situationen, sammenspillet, de mellem menneskelige relationer – altså sørge for at borgerne bliver inkluderet. Så der er selvfølgelig en magtrelation på spil, dog kan en udsat borger sagtens vide mere om tingene end jeg. Så det der er på spil er ikke ligestilling, men ligeværd, hvor mit ansvar er de inkluderende processer.” (Frivillig)

For yderligere information og ansøgning, kontakt:

Lene Kiel Jensen

tlf. 41177232

bistad@bistad.dk

Leave a Comment