Hvorfor biavl

I sig selv er biavl en meget meningsgivende aktivitet. Den indeholder både elementer af ansvarlighed og omhyggelighed, samtidig med at den genererer konkrete produkter. Bierne står for bestøvningen af 1/3 af hele verdens fødevareproduktion. Bestanden har dog i en årrække været for nedadgående, pga. forskellige menneskeskabte problematikker. Derfor er bier og biavl en del af den politiske dagsorden på verdensplan.

Om os

I BISTAD har vi 6 års erfaring i at oplære udsatte borgere i biavl. Vi ved, at mange udsatte, herunder psykisk sårbare, kan have svært ved at indgå i store forsamlinger og har brug for mange pauser og korte undervisningsforløb.

Vi arbejder med sidemandsoplæring, da det er en rigtig god måde at blive fortrolig med bierne på. Vi ved, at man “vokser” i takt med at man får mere viden om bierne, naturen og honningen.

Vi ved, at man oplever stolthed og følelsen af at være med til at gøre en forskel, når man står i bidragten og ser til sine bier, man sælger sin honning eller bare snakke om bierne

Biavl på bosteder

som led i den psykosociale rehabilitering.

Biavl er en helt suveræn mulighed for at have noget at være sammen om.

Kort eksempel på forløb med prisoverslag

Undervisning og etablering, 1. år:

Oplæg for ansatte, beboere og pårørende, 1 gang

Undervisning i biavl (teori), 8 gange

Undervisning i biavl (praksis), 12 gange

Slyngning af honning, 1 gang

Tapning på glas, 1 gang

Varroa behandling, 2 gange

I alt pris, 1. år: 37.500,-

(For detaljer, se PDF ovenfor)

“I har ramt vores behov, for noget vi kan være sammen om”

“Det er det projekt, er har haft mest sammenhængskraft, af alle de tiltag vi har haft”

Citat Heidi Candsi Gøttler, leder, Korsagergården/Grøfthøj

Hvorfor biavl

I sig selv er biavl en meget meningsgivende aktivitet. Den indeholder både elementer af ansvarlighed og omhyggelighed, samtidig med at den genererer konkrete produkter. Bierne står for bestøvningen af 1/3 af hele verdens fødevareproduktion. Bestanden har dog i en årrække været for nedadgående, pga. forskellige menneskeskabte problematikker. Derfor er bier og biavl en del af den politiske dagsorden på verdensplan.

Om os

I BISTAD har vi 6 års erfaring i at oplære udsatte borgere i biavl. Vi ved, at mange udsatte, herunder psykisk sårbare, kan have svært ved at indgå i store forsamlinger og har brug for mange pauser og korte undervisningsforløb.

Vi arbejder med sidemandsoplæring, da det er en rigtig god måde at blive fortrolig med bierne på. Vi ved, at man “vokser” i takt med at man får mere viden om bierne, naturen og honningen.

Vi ved, at man oplever stolthed og følelsen af at være med til at gøre en forskel, når man står i bidragten og ser til sine bier, man sælger sin honning eller bare snakke om bierne

Biavl på bosteder

som led i den psykosociale rehabilitering.

Biavl er en helt suveræn mulighed for inklusion i civil-/lokalsamfundet.

Kort eksempel på forløb med prisoverslag

Undervisning og etablering, 1. år:

Oplæg for ansatte, 1 gang

Undervisning i biavl (teori), 8 gange

Undervisning i biavl (praksis), 12 gange

Slyngning af honning, 1 gang

Tapning på glas, 1 gang

Varroa behandling, 2 gange

I alt pris, 1. år: 37.500,-

(For detaljer, se PDF ovenfor)

“I har ramt vores behov, for noget vi kan være sammen om”

“Det er det projekt, er har haft mest sammenhængskraft, af alle de tiltag vi har haft”

Citat Heidi Candsi Gøttler, leder, Korsagergården/Grøfthøj

Biavl på bosteder

som led i den psykosociale rehabilitering.

Biavl er en helt suveræn mulighed for inklusion i civil-/lokalsamfundet.

Kort eksempel på forløb med prisoverslag

Undervisning og etablering, 1. år:

Oplæg for ansatte, 1 gang

Undervisning i biavl (teori), 8 gange

Undervisning i biavl (praksis), 12 gange

Slyngning af honning, 1 gang

Tapning på glas, 1 gang

Varroa behandling, 2 gange

I alt pris, 1. år: 37.500,-

(For detaljer, se PDF ovenfor)

Hvorfor biavl

I sig selv er biavl en meget meningsgivende aktivitet. Den indeholder både elementer af ansvarlighed og omhyggelighed, samtidig med at den genererer konkrete produkter. Bierne står for bestøvningen af 1/3 af hele verdens fødevareproduktion. Bestanden har dog i en årrække været for nedadgående, pga. forskellige menneskeskabte problematikker. Derfor er bier og biavl en del af den politiske dagsorden på verdensplan.

Om os

I BISTAD har vi 6 års erfaring i at oplære udsatte borgere i biavl. Vi ved, at mange udsatte, herunder psykisk sårbare, kan have svært ved at indgå i store forsamlinger og har brug for mange pauser og korte undervisningsforløb.

Vi arbejder med sidemandsoplæring, da det er en rigtig god måde at blive fortrolig med bierne på. Vi ved, at man “vokser” i takt med at man får mere viden om bierne, naturen og honningen.

Vi ved, at man oplever stolthed og følelsen af at være med til at gøre en forskel, når man står i bidragten og ser til sine bier, man sælger sin honning eller bare snakke om bierne

“I har ramt vores behov, for noget vi kan være sammen om”

“Det er det projekt, er har haft mest sammenhængskraft, af alle de tiltag vi har haft”

Citat Heidi Candsi Gøttler, leder, Korsagergården/Grøfthøj