BISTAD som CSR-partner

– sammen hjælper vi udsatte i Aarhus

Som partner med BISTAD kan jeres virksomhed hjælpe os til at tage hånd om nogle af samfundets udsatte borgere, og sammen løfter vi et socialt ansvar og  behov for at tilbyde beskæftigelse til folk på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Se vores nuværende partnere, og deres udtalelser om hvorfor de samarbejder med os her.

Hos BISTAD skaber vi beskæftigelse til udsatte borgere i Aarhus i et rummeligt arbejdsmiljø. Vi tilbyder et fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i et trygt og inkluderende fællesskab om produktionen af honning.

Vi har et arbejdsmiljø, hvor man har lov at være udsat – samtidig med der er plads til at udvikle sig, lære og skabe netværk. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

BISTAD er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige vi lever op til de krav, der stilles i Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder, herunder kravet om social håndtering af overskud (§5, punkt 5).

RSV godkendt

To måder at være partner på:

Partner med egen bigård

Pris: 25.000 kr. årligt.

Sammen skaber vi: 100 timers beskæftigelse til et godt formål.

I får:

  • To bistader ved jeres egen virksomhed
  • 25 kg honning
  • To events årligt*
  • Jeres logo på vores hjemmeside og foldere
  • BISTAD står for alt praktisk

Partner med andel i bigård

Pris: 5.000 kr. årligt.

Sammen skaber vi: 20 timers beskæftigelse til et godt formål.

I får:

  • Andel i en af BISTADs bigårde
  • 5 kg honning
  • Jeres logo på vores hjemmeside og foldere
  • BISTAD står for alt praktisk

Hvordan foregår samarbejdet med BISTAD?

Det er forskelligt hvor meget vores samarbejdspartnere engagerer sig i partnerskab med BISTAD. For nogle er det vigtigste at vise deres sociale engagement nærområdet ved at stå som partner med BISTAD, for andre ser de muligheder i et nært samarbejde.

Uanset hvor meget I ønsker at deltage er partnerskabet utroligt værdifuldt – ikke mindst for de borgere, der derigennem hjælpes tættere på aktiv deltagelse i samfundet.

Case: BISTAD og OK

Herunder kan du se en video og illustration af hvordan samarbejdet mellem BISTAD og OK kommer begge partnere til gode.

Bistad OK samarbejde

Klik på billedet for at se begge sider af CABIs case-beskrivelse.

BISTADs partnere

Med egen bigård:

OK logo

“I OK vil vi gerne samarbejde med BISTAD, fordi det er en enestående mulighed for at give udsatte borgere en hjælpende hånd, samtidig med at vi gør noget godt for miljøet. BISTAD falder perfekt i tråd med OK’s ønske om at støtte lokale initiativer og foreninger, som gør en forskel i deres nærmiljø. Især gør det indtryk, at vi er med til at hjælpe mennesker, som har det svært og igennem BISTAD bliver en del af et aktivt fællesskab og får bedre livskvalitet.”

– Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig hos OK

“Ergoterapi har fokus på menneskers ret til meningsfuldt indhold i hverdagen. Ved at være andelshavere, og deltage i aktiviteter sammen med folkene i BISTAD, får vores studerende indblik i både livet på kanten af samfundet, frivilligt arbejde og den forskel som en socialøkonomisk virksomhed kan gøre.”

– Line Folsgaard Petersen, uddannelsesleder for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College

“Ved Natur-Drogeriet forsøger vi at være hjælp til selvhjælp, så vores forbrugere kan opnå naturlig Balance i deres liv – hele livet. Vi er Lokal forankret via vores medarbejdere, der alle er bosiddende i lokalområdet og vi løfter vores sociale ansvar via råvarer med omsorg, mennesker i jobprøvning, plads til bierne m.m.m. BISTAD er derfor et naturligt valg for os at støtte!”

Med andel i bigård:

“[DYRK! dit bibliotek] er både Risskov Biblioteks overskrift på en række aktiviteter med bæredygtighed i fokus. Og på bibliotekets transformation fra bibliotek til medborgercenter.”

– Annette Harlis Thorgård , Børn og Ungekonsulent, Kontaktperson for [DYRK! dit bibliotek]

ex-trade bistad andel

“Renosyds vision er at gå fra affald til værdi. Vores genbrugsbutik Værdicentralen er vores socialøkonomiske flagskib, hvor vi i den grad deler kerneværdier med BISTAD. Et kig ud på et travlt bistade minder os om, at biernes vigtige bidrag til en bæredygtig verden giver forskellige individer en chance for at løfte i flok – Det stiler vi også efter i vores arbejde med genbrug og affaldsforebyggelse. Derfor samarbejder vi med glæde med folkene bag BISTAD.”

”INTT har valgt at støtte BISTAD som tager hånd om nogle af samfundets udsatte borgere, og samtidig gør en god gerning for vores fælles natur og bierne.”

I ERPgruppen er vi stolte over at kunne støtte op omkring BISTAD.

 Det er et rigtig godt og innovativt initiativ. Det giver os og andre lokale erhvervsvirksomheder en god mulighed for at kunne være med til at hjælpe udsatte borgere og løfte et socialt ansvar sammen. Og samtidigt bidrage til at kunne aktivere de borgere i kommunen, der har svært ved at komme videre. Derfor støtter vi op om dette gode bi-projekt fra BISTAD.